सिड्सको अर्धवार्षिक समिक्षा, १५ सय घरधुरीमा खुशी ल्याउने लक्ष्य