सामाजिक रुपान्तरणको कार्य आफैबाट शुरुवात गर्नुपर्दछ : सांसद अधिकारी